ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ พิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” และเททองหล่อ”พระพุทธมงคลนิมิตวิชิตมารโมลีศรีอยุธยา”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ พิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ "ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม" และเททองหล่อ"พระพุทธมงคลนิมิตวิชิตมารโมลีศรีอยุธยา" ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อยุธยา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาจำลอง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาจำลอง ร่วมทำบุญพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดา (ปางมารวิชัย) หน้าตักกว้าง ๘ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ องค์ ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันแห่งหัวใจของพระพุทธศาสนา)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันแห่งหัวใจของพระพุทธศาสนา) วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ณ หอพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระนิสิต มจร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระนิสิตไทย และพระนิสิตต่างประเทศ จำนวน ๑,๐๐๐ รูป สนใจติดต่อได้ที่ ๐๖๑-๙๕๑-๕๔๕๙ หรือบริจาคทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร บริจาคผ่านกองทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร เลขที่บัญชี 417-2-49576-2 ธนาคารทหารไทย สาขาอุทัย หรือท่านใดต้องการบริจาคด้วยตนเอง...

ข่าวมหาวิทยาลัย

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้้ง ษิน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้้ง ษิน (Most...

พิธีปิด “สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ” รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคกลาง

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่นิสิตที่ชนะการประกวดผลงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และมอบวุฒิบัตรแก่นิสิตที่ผ่านการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ และกล่าวปิด งานสัมมนานิสิติปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคกลาง ระหว่างวันที่...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี...

คณะกรรมการบริหารสภาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก(ICDV) ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่ มจร วังน้อย

วันที่ 1 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ประธาน ICDV และ IABU เป็นประธาน...

การประชุมผู้บริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวงศ์ผดุงเกียรติ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์...

กิจกรรม

วีดีโอ