ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะที่ ๑: คุณพ่อหล่ำ แม่ทองดี สาคร, แม่สวัสดิ์ เอี่ยมอ่อน แม่โสภณ นาประเสริฐ, แม่ชีบุบผา และคณะอุบาสิกา วัดสุวรรณ ประสิทธิ์ - ถวายกองทุนภัตตาหาร จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท - ค่าน้ำ - ค่าไฟ ๑๐,๔๐๐ บาท - ทุนการศึกษา ๕๒,๓๐๐ บาท - บำรุงสถานวิทยุ มจร ปรารภ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะศิษย์ และทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร คณะที่ ๒ : คุณแม่ศรีรุ้ง เตรียมประกิจกุล - ต้มพะโล้, ต้มหน่อไม้หวานซี่โครงหมู, ผัดพริกถั่ว, ขนมเปี๊ยะ, ขนมเค้ก ปรารภ ทำบุญอุทิศให้คุณเท้ง เตรียมประกิจกุล และบรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร คณะที่ ๓ : บริษัท แลคตาชอยจำกัด - ถวายนมถั่วเหลือง แลคตาชอย จำนวน ๑๔๐ หีบ ปรารภ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์...

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  #ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา #มจร #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

ขออนุโมทนาบุญแด่ คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร

ขออนุโมทนาบุญแด่ คณะที่ ๑: คุณแม่จิตรปราณี แซ่ลิ้ม/คุณพรศรี-คุณสุจิน-คุณสุนทร วัฏฏานุรักษ์ - ถวายเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง - ถวายส้มเขียวหวาน+ฝรั่ง ปรารภะ ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์...

ขออนุโมทนาบุญแด่ #คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร

  https://www.facebook.com/1200922610030933/posts/3034680763321766/?d=n

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะที่ ๑:  คุณศศิวรรณ คุณธาดา อายุเกษม ถวายภัตตาหาร  ผ้าไตรจีวร และอาสนะ ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน และทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร คณะที่ ๒:   คุณรักษ์วรินทร์...

ข่าวมหาวิทยาลัย

พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน แด่ มจร

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) วัดพุน้อย จ.ลพบุรี ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง รุ่น ๔...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.#พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี #ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ วาระที่ ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ ๑.๒.๑ เรื่อง พิธีปฐมนิเทศแสดงตนป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน...

การประชุมแนวทางการพิจารณาจ้างลูกจ้าง ปี 64

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพิจารณาจ้างลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๖๓

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการประชุมทางไกล ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Video...

The 1st Meeting of All MCU Foreign Student

3rd August 2020 Phra Sophonvachirabhorn (Sawai Chotiko), Vice Recter for Foreign Affairs of MCU, delivers a Special...

กิจกรรม

วีดีโอ