ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมงานวันลอยกระทง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมงานวัน #ลอยกระทง #วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโบสถ์กลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ****** มีกระทงจำหน่ายภายในงาน***** -------- กิจกรรมภายใน ----------- -...

ข่าวมหาวิทยาลัย

มจร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ผู้ช่วยอธิการบดี...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2563

วับพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 7 ปี...

ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง (ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง (ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีวาระในการประชุมดังนี้ ๑. เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ...

มจร ทำบุญตักบาตรแด่พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

มจร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ๑๐๐

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐...

กิจกรรม

วีดีโอ