ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ ๑๑ กันยายน...

132 ปี มหาจุฬาฯ ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาณ บูรณาการพุทธนวัตกรรม  นำสังคมสู่สันติสุข

132 ปี มหาจุฬาฯ ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาณ บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข -------------------------- ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 132 ปีมหาจุฬา ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มจร วังน้อย และขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจารสมทบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest)

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ "รู้คุณค่า รู้รักษ์ภาษาไทย ธำรงไว้ให้มั่นคง" มีกิจกรรมมากมายเช่น ชมการแสดง การเสวนาเชิงวิชาการ การประกวดตัวละคร ชมการแสดงละครเวที ฯลฯในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนบี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก”

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก” วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

ข่าวมหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มจร กับ สถาบันภาษา มธ. และสถาบันภาษา มช.

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มจร ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษา...

สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทแก่พระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ...

มจร. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต พิธีเจริญพระพทุธมนต์นานาชาติ

๑๘ กันยายน ๒๕๑๒ เวลา ๑๖.๓๐ น . พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. นำนิสิตนานาชาติ ๕ ประเทศ ประกอบด้วย พระนิสิตชาวปะโอ พระนิสิตชาวไทยใหญ่ พระนิสิตเวียดนาม (มหายาน) และพระนิสิตภูฏาน ทำพิธีเจริญพระพทุธมนต์ตามทำเนียมแต่ละประเทศที่ได้ถือปฏิบัติสืบมา...

งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๐...

พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนา มจร.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ จากนั้น พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี...

กิจกรรม

วีดีโอ