การประชุมผู้บริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
65


วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวงศ์ผดุงเกียรติ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคาร ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช (อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร) ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here