พิธีปิด “สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ” รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคกลาง

0
64


วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่นิสิตที่ชนะการประกวดผลงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และมอบวุฒิบัตรแก่นิสิตที่ผ่านการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ และกล่าวปิด
งานสัมมนานิสิติปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here