พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้้ง ษิน

0
55

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้้ง ษิน (Most
Ven.Dr.Jing Xin) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้ง เจี๋ย เมืองเกา-สยง จีน ไต้หวัน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศาลาไทย ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) และอาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here