พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนต้น

0
113


๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008