ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

0
41


๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ การนี้มีีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส่วนงานบริหาร ส่วนธรรมนิเทศ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here