ประกาศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

0
273

ประกาศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

—————————-
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here