“แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน อธิการพบประชาคม มจร”

0
52


ถ่ายทอดสด อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน

อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020

สรุปประเด็น “แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน อธิการพบประชาคม มจร” ๗ ประเด็นแจ้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here