มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

0
73

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซี โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8420,8421
>>>ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอกตั้งแต่บัดนี้ ถึง พฤษภาคม 2563 สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.aspติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซี โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8420,8421>>>ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here