รองฯ กิจการนิสิต มจร ตรวจเยี่ยมหอพัก ชื่นชมนิสิตนานาชาติให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยากำหนดอย่างดี

0
111


วันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ ที่หอพักนิสิต มจร วังน้อย อยุธยา พระเทพเวที, รศ.ดร.(พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเกี่ยวกับมาตรการดูแลนิสิตที่อาศัยอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกับได้ชื่นชมนิสิตที่พักอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมกับกำชับให้กองกิจการนิสิตและสำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติได้เพิ่มมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หอพักนิสิตให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ พระเทพเวที ได้บันทึกเทปบรรยายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา MCU TV เพื่อให้กำลังใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ภาพ: สมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
รายงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV​
แปล: ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

Vice-Rector for Students Affairs Visited Students Dormitory and Appreciated International Students for their Good Cooperation and Compliance with Measures Set by the University

On 8 April 2020 at 10:00 a.m., Assoc. Prof. Dr. Phra Thepvethi, Vice-Rector for Students Affairs of MCU visited and monitored operations on various anti-COVID-19 measures imposed by the university to take care of students staying at the dormitory of the university to be in accordance with COVID-19 virus pandemic control and prevention measures, admiring the students who stay at the dormitory of the university to cooperate and strictly comply with the various measures specified by the university, and reiterating the Division of Student Affairs and Office of the International Students Dormitory to increase measures to contain and prevent the spread of COVID-19 virus at the dormitory more intensively.
Moreover, Assoc. Prof. Dr. Phra Thepvethi went to the studio of MCU TV to record the Buddhadhamma program to encourage and guide the way of living in the crisis of the outbreak of COVID-19 virus to Buddhists.

Photo: Sommai Suphasit, Vice-Director of Administrative Section of the Office of Buddhism Promotion and Social Services
Report: Public Relations News, MCU TV
Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public Relations


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008