พระนิสิตนานาชาติเจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร กรณียเมตตสูตร และบทโพชฌงคปริตรสร้างขวัญกำลังใจสู้ภัยโควิด-๑๙ INTERNATIONAL STUDENTS CHANTED RATANASUTRA, KARANIYAMETTESUTRA AND BHOJJHONGAPARITRA TO BUILD UP MORALE FOR FIGHTING COVID-19

0
116


วันนี้ (๙ เม.ย.๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมให้พระนิสิตนานาชาติที่พักที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัย ได้เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร กรณียเมตตสูตร และบทโพชฌงคปริตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจสู้กับภัยโควิด-๑๙ และแผ่เมตตาจิตให้ชาวไทยและมวลมนุษยชาติทั่วโลกให้มีขวัญกำลังใจที่จะสู้กับภัยโควิด-๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้
เป็นที่ทราบกันดีว่า ที่หอพักนานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในขณะนี้ มีพระนิสิตชาวิต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง ที่ มจร วังน้อย อยุธยา จำนวน ๔๐๐ รูป ในระดับปริญญาตรี โท และเอก แม้อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา แต่พระนิสิตก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนเองได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มอบให้ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (ศปค.๑๙) กองกิจการนิสิต และIBS จัดระบบและมาตรการการดูแลและอำนวยความสะดวกครบวงจร เพื่อความปลอดภัยของนิสิต
วันนี้ (๙ เม.ย.๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) พระนิสิตชาวเมียนม่าร์ หรือ Myanmar Students Organization in MCU เป็นนิสิตกลุ่มแรกที่ได้เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร กรณียเมตตสูตร และบทโพชฌงคปริตร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า บทรัตนสูตร เป็นบทสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้พระอานนท์ไปสวดเพื่อขจัดภัยจากโรคห่าระบาดที่คร่าชีวิตชาวเมืองเวสาลี สมัยพุทธกาล หลายหมื่นคนในเวลานั้น ให้กลับมาร่มเย็นดังเดิม

ภาพ: สมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
รายงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV

——————————————————

Today, 9 April 2020, at 9:30, at 72 years of Phra Visuddhadhipbodi (Dining Hall), Division of Student Affairs, Mahachulalongkornrajavidyalaya University has organized the International Buddhist Prayers Chanting Activity, inviting International students at the International dormitory to chant the Buddhist prayers including Ratanasutra, Karaniyamettasutra and Bhojjhongaparitra to build morale and encouragement to fight COVID-19 and spread compassion to all humankind around the world to clip the morale and encouragement to fight COVID-19 pandemic.
​It is well known that at the international dormitory of MCU at this time there are 400 international students staying who are studying various B.A., M.A. and Ph.D. programs. Even during the semester break, if students are not able to return to their home country due to the spread of COVID-19 the university has, therefore assigned the Center for Control and Prevention of COVID-19 Pandemic (CCPC.19), Division of Student Affairs and IBSC to set up a system of measures, comprehensive care and facilities for the safety of international students from COVID-19 pandemic.
​Today, 9 April 2020, at 9:30, at 72 years of Phra Visuddhadhipbodi (Dining Hall), a group of Myanmar students (Myanmar Students Organization) in Mahachulalongkornrajavidyalaya University is the first group that has chanted the Buddhist prayers including Ratanasutra, Karaniyamettasutra and Bhojjhongaparitra, especially Ratanasutra is well known as the chapter that the Lord Buddha gave Phra Ananda to chant to eliminate the pestilence that killed tens of thousands of Vesali people of VesaIi City in the Buddha’s time to gradually return to normalcy.
Photo: Sommai Suphasit, Vice-Director of Administrative Section of the Office of Buddhism Promotion and Social Services
Report: Public Relations News, MCU TV
Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public Relations


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008