กระทรวงวัฒนธรรมปล่อยคลิปร่วมณรงค์ ๔ ไม่ ๓ ทำ “เทศกาลสงกรานต์” CULTURE RELEASES CAMPAIGNING CLIPS WITH 4 DON’T, 3 DO “SONGKRAN FESTIVAL”

0
152

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
๑. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
​๒. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
​๓. งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
​ ๔. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
​๕. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
​ ๕.๑ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
​ ๕.๒ การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล -๑ -๒
เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิก
ในครอบครัวทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
​ ๕.๓ คนที่อยู่ห่างไกลบ้านให้แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ โดย
ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์
ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวของกระทรวงวัฒนธรรม มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และแม้ว่าจะมีการประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์และงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับแล้ว ก็อยากขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
———————————————————————–

​For this year Songran festival, the Ministry of Culture has issued the following practical guidelines:
1. No events at all levels;​​
2. No return to home town;​​
3. No water and no wish for the elders;​
4. No mass gathering of any activities or travelling to risky areas
of the outbreak of COVID-19;
5. To inherit Songkran traditions, perform as follows: ​​​
5.1 Watering the Buddha Image at home;
5.2 Expressing gratitude and blessings to parents and adult
relatives living in the same house shall show with respect
and pay respect with being 1-2 meters apart and strictly
follow the recommendations of the Ministry of Public Health .
However, every family member must wera a cloth mask or
sanitary mask; and
​5.3 Those who are far away from home to show gratitude and make a
wish to parents and adult relatives through mobile phone or
online media.
​The said announcement of the Ministry of Culture is effective from now on until further notice. However, since April is a traditional Songkran festival , and although the Songkran holiday has been postponed and suspended at all levels. Everyone is required to follow the Notifications of the Ministry of Culture and the Ministry of Public Health strictly.

———————————————————- Translated by Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot Asst. Rector for Public Relations
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008