ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร

0
133

วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบให้กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ภายใต้การกำกับดูแลของพระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เดินทางไปฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร เขาค้อ เพชรบูรณ์ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ๑) พระแสงสุรี ธีรภทฺโท รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และ ๒) นายสำรวย เกิดไธสง พนักงานขับรถ
ในการนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) มจร ได้มอบถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖ ที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ประกอบด้วย
๑. เจลล้างมือขวดเล็ก ๓ ลัง
๒. เจลล้างมือขวดใหญ่ ๑๓ ขวด
๓. ขนมขาไก่ ๖ ลัง
๔. เครื่องดื่มเยลลี่ ๑๐ ลัง
๕. เครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรด สำหรับวัดไข้ ๑ เครื่อง

ภาพ: พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร
รายงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV และกองสื่อสารองค์กร

Saturday, 18 April 2020 at 12:00 p.m. Center for Control and Prevention of COVID-19 Pandemic (CCPC.19), Mahachulalongkornrajavidyalaya University has assigned Division of Buildings and Vehicles under the supervision of Phramaha Phuddhasak Thanissaro, Asst. Rector for Asset Administration, Acting Director of Division of Buildings and Vehicles to go to spray disinfectants to prevent the outbreak of COVID-19 pandemic at MCU Camp Son Center for Religion Development, Khao Kho, Petcha Boon. The working group included 1) Phra Saengsuri Theeraphattho, Vice-Director of Division of Buildings and Vehicles, and 2) Mr. Sumruai Kertthaisong, a driver.
In this regard, the Center for Control and Prevention of COVID-19 Pandemic (CCPC.19), MCU has bestowed consuming goods to the 26/2020 Class Overseas Dhammaduta Monks Training Project including:
1. 3 boxes of small bottles of hand washing gel;
2. 13 big bottles of hand washing gel;
3. 6 boxes of Crisp Chicken Legs;
4. 10 boxes of jelly drinks; and
5. 1 infrared thermometer.
Photo: Ven. Phra Sophonvachiraporn, Vice-Rector for Foreign Affairs
Report: Public Relations News, MCU TV and Communication Affairs Division
Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public Relations


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008