ขออนุโมทนาบุญ แด่ นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว

0
29

ขออนุโมทนาบุญ แด่ นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต วันละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท

Rejoice in merit to DOCTOR RATSAMI-LADY SOMPONG WANNISSORN AND FAMILY to have hosted lunch offerings to administrators, lecturers, staff and monk students 15,000 baht a day from 14 to 30 April 2020,totaling 250,000 baht

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here