มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล MCU ORGANIZED BUDDHIST CHANTING IN HONOR OF KING RAMA X ON AUSPICIOUS OCCASION OF CORAONATION

0
104

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการจัดพิธีเป็นการภายใน ไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธี ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของทางราชการ มติมหาเถรสมาคม และของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ มีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน และมีผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิตนานาชาติฝ่ายบรรพชิตเข้าร่วมพิธี โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนั่งห่างกัน ๑- ๒ เมตร ตามมาตรการการบริหารสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และสถานีโทรทัศเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV เทปออกอากาศระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. ตามแนวทางของรัฐบาล

Today (1 May 2020)-10:00 a.m.
At the 72 Years of Phra Visuddhathipbodi Building (Dining Hall), Mahachulalongkornrajavidyalaya University held the Buddhist Chanting Ceremony in honor of His Majesty King Mahavajiralongkorn, Ra Ma X on the auspicious occasion of Coronation Day 4 May 2020. It is an internal ceremony that does not allow outsiders to participate in the ceremony under measures for controlling and preventing the spread of Coronavirus 2019 or COVID-19 as prescribed by the government, Sangha Supreme Council and the university.
In this regard, the Most Ven. Prof. Dr. Phrarajpariyatikavi, Rector presided over the ceremony with monk administrators, lecturers, staff and Thai as well as International students attending the ceremony, by arranging for administrators, lecturers, staff and students to sit 1-2 meters apart in strict accordance with the Coronavirus 2019 situation administration, and MCU Television will broadcast this ceremony at 20:00 during 2-4 May 2020 as recommended by the government.


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008