มจร ร่วมใจ แพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือพระ – ปชช. บรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

0
104


วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดถุงยังชีพสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งจะทำพิธีมอบ โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธาน ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ให้แก่
๑. คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. มจร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๖. มจร วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา
​ Tuesday, 12 May 2020, MCU administrators, lecturers, and staff jointly organized a survival bag for consumers to monks, novices and people suffering from the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic under the holy initiative of Supreme Patriarch, which will be a ceremony of giving presided over by Prof. Dr. Phrarajpariyatikavi, Rector on Wednesday 13 May 2020 at 01:00 pm to
1. The Sangha of Wang Noi District
2. Lam Sai Sub-district Administrative Organization, Wang Noi District
3. Wang Noi Hospital
4. Surat Thani Sangha College
5. Maha Sarakham Sangha College
6. Phayao MCU Campus


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008