ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

0
168

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต
ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑. คณะบุตรธิดา และหลาน อาจารย์โชติ ทองประยูร ประกอบด้วย (๑) รศ.วัฒนา ทองประยูร-นายแพทย์ชลิต ทองประยูร และครอบครัว -คุณนัยนา-คุณชลธี ทองประยูร อุทิศบุญกุศลแด่ คุณพ่อโชติ-คุณแม่ทองล้วน-คุณสุภาพ-ร.ต.อ.ชัชวาล-ด.ช.หนูเล็ก ทองประยูร คุณอําไพ อนันตศฤงฆาร/คุณอภิญญา บุญรอด และ (๒) คุณสมบูรณ์ หกเจริญ ถวายปัจจัยสมทบทุนภัตตาหาร ๕,๐๐๐ บาท และถวายถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ๒๐๐ ชาม ซาละเปาใส้หมูสับ ๑๒๐ ลูก ทุเรียน ๑๒๐ กก. มังคุด ๑๐๐ กก. และน้ำปานะ ๑๕๐ ขวด
๒. คุณศิริลักษณ์ พานิชย์วิทย์ ถวายปัจจัยสมทบทุนภัตตาหาร ๒,๐๐๙ บาท
๓. พระไพบูลย์ สุภวโร ถวายเครื่องดื่มกระทิงแดง ๒๐ ขวด อุทิศบุญกุศลนี้แด่มารดา คือ โยมแม่ปูน จันทร์อ่อน ขณะนี้กําลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
๔. คุณพฤฒิพงศ์ ผลพฤกษา (พ่อค้าก๋วยเตี๋ยว) ถวายทุเรียน ๒๐ กก.
๕. คุณรสสุคนธ์ ถวาย แตงโม ๑๐๐ ลูก ซาลาเปา ๔ ลัง และมะนาว ๑๐๐ ลูก ทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
๖. คุณดวงใจ ลีลาสถาพรกูร และครอบครัว ถวายส้มเขียวหวานจํานวน ๘๐ กก. ทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
——————————————————————-

REJOICE IN MERITS TO DEVOTEES TO OFFER LUNCH TO ADMINISTRATORS, LECTURERS, STAFF AND STUDENTS AT THE 72-YEAR-OLD PHRAVISUTTHADHIBODI BUILDING (DINING HALL) MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY,
WANG NOI DISTRICT, AYUTTHAYA PROVINCE
SATURDAY, 23 MAY 2020

1. A group of sons and daughters with grandchildren of Ajarn Chot Thongprayoon
including (1) Assoc.Prof. Watthana Thongprayoon, Dr.Chalit Thongprayoo(MD) and Family,
Khun Naiyana-Khun Cholthi Thongprayoon made merits to Khunphor Chot-Khunmae Thongluan, Khun Supap, Pol.Col.Chatchawan, Nulek Thongprayoon, Khun Amphai Anantasaringkhan and to Khun Aphinya Boonrod; and (2) Khun Somboon Hokchareon donated 5,000 Baht to offer lunch including 200 bowls of pork noodles, 120 steamed minced pork buns, 120 kilograms of Durian, 100 kilograms of mangosteen and 150 bottles of soft drink.
2. Khun Siriluk Phanitchawit donated 2,009 Baht.
3. Phra Phaiboon Suphavaro offered 20 bottles of Red bull dedicated to Yommae Poon Chan-on under current hospitalization.
4. Khun Phrutthiphong Pholpruksa donated 20 kilograms of Durian.
5. Khun Rotsukhon donated 100 watermelons, 4 crates of steamed Buns and 100 lemons for the good fortune of family and work.
6. Khun Duangjai Leelasathapornkoon and family donated 80 kilograms of oranges for the good fortune of family and work.


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008