ขออนุโมทนา แด่ ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

0
100

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ในนามคณะสงฆ์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ขออนุโมทนาครอบครัวคุณวิทยา – คุณรัชฎาพร ณ วิพันธ์ (กรมป่าไม้ จ.อยุธยา) และคุณณรณชัย – คุณวัชนันท์ ชูสุวรรณ (ร้านขนมหม้อแกงแม่บุญล้น ชะอำ เพชรบุรี) เป็นเจ้าภาพปลูกต้นชมพู่พันธ์ุเพชรสายรุ้ง ๒๐ ต้น เกาลัด ๑๐ ต้น และอื่นๆ รวม ๓๓ ต้น นอกจากนี้ ยังมีกุศลศรัทธารับเป็นเจ้าภาพสร้างรั้วกำแพงวัดมหาจุฬาฯ ครอบครัวละ ๑ ล็อก รวม ๒ ล็อก จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท … ขออนุโมทนาสาธุการไว้ ณ โอกาสนี้

On Thursday, 28 May 2020 at 09:00 am. Assoc.Prof.Dr. Phra Theppavaramethi, Vice-Rector for Administration, Acting Abbot of Wat Mahachulalongkornrachuthit, President of MCU CCPC-19 presided over the trees planting ceremony in which Khun Witthaya-Khun Ratchadaporn Na Wiphan (Ayutthaya Forest Department) and Khun Naronchai-Khun Watchanan Chusuwan (Rice Vermicelli of Mae Boonlon Shop, Cha-um, Phetchaburi) were the hosts of planting 20 Petch Rainbow rose apple trees, 10 chestnuts and 33 other trees. In addition, they donated 80, 000 Baht to build 2 locks of a monastery wall, 1 lock each family.


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008