สอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

0
350

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดสอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จำนวน ๑,๑๐๐ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008