ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการปฐมนิเทศคณาจารย์ มจร

0
28

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการปฐมนิเทศคณาจารย์ มจร โดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน โดยผ่านระบบ Zoom VIDEO CONFERENCING ID : 7788990036 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here