การปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

0
22

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ ZOOM VIDEO CONFERENCING ID: 7788990036
และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) และสื่อออนไลน์

การปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาควันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน…

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020

ถ่ายทอดสด

การปฐมนิเทศคณาจารย์ ปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคโดยพระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผ่านระบบ ZOOM VIDEO CONFERENCING ID: 7788990036ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here