พิธีบวชใจ อธิษฐานบารมีเลิกบุหรี่เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษา ๒๕๖๓

0
34

ใจสะอาด กายเป็นสุข บวชใจ อธิษฐานบารมีเลิกบุหรี่เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษา ๒๕๖๓

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here