โครงการ “พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น”

0
177

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/b4WD9OitUKU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here