การประชุมแนวทางการพิจารณาจ้างลูกจ้าง ปี 64

0
44

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพิจารณาจ้างลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวาระดังนี้

วาระ ๑.๒ เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งมติ กบม. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งจำนวนลูกจ้างมหาวิทยาลัย และงบประมาณ

วาระ ๔.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การพิจารณาจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008