พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน แด่ มจร

0
23
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) วัดพุน้อย จ.ลพบุรี ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง รุ่น ๔ ใบพัด ใช้แผงโซล่าเซลล์ ๑ แผ่น ๓๔๐ วัตต์ มอเตอร์ ๓๕๐ วัตต์ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ประธานรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
กังหันน้ำออกซิเจน เป็นกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ทำงานโดย การหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร
ใช้หลักการวัดน้ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในอากาศ ทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ปริมาณ ออกซิเจนในอากาศสามารถ ละลายผสมผสาน เข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมา ออกซิเจนในอากาศจะละลายในน้ำได้ดีขึ้น เพราะพื้นที่ในการทำปฏิกิริยามีมากกว่าเดิม ทำให้น้ำเสีย ซึ่งเป็นปัญหาของแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ มีคุณภาพที่ดีขึ้น
 
ที่มาข้อมูล https://th.wikipedia.org/

Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008