พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม

0
60

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดี มหาจุฬาฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันโค้ชไทย และปาฐกถาพิเศษถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ “โค้ชไทยวิถีพุทธ” กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถสร้างความดีในตนได้.. แต่ไม่สามารถพัฒนาความดีนั้นให้เจริญงอกงามด้วยตนเองได้ จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตร เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย อยุธยา

 


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008