การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

0
122

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here