การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

0
193

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008