นิเทศครูสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอน Active Learning”

0
172

๒๔ ก.ค.๖๒ : พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานเปิด และให้โอวาท นิเทศครูสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอน Active Learning” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.อติชาติ เกตตะพันธุ์ พร้อมทีมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช ชั้น ๔ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ผู้เข้าอบรม ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here