พิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์วิทยบริการ มจร”

0
159

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์วิทยบริการ มจร” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๕๙ น. ณ มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here