การประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์

0
171

การประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ เรื่อง “พระไตรปิฎกคงอยู่ พระพุทธศาสนายั่งยืน” จัดโดยสถาบันพระไตรปิฎกและวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานการประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008