อธิการบดี มจร. บรรยายพิเศษ “วิชา ปรัชญาเบื้องต้น”

0
133

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. บรรยายพิเศษ “วิชา ปรัชญาเบื้องต้น” (Introduction to Philosophy) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here