การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

0
139

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. :พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here