ทำบุญครบ ๗ ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

0
148

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทำบุญครบ ๗ ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ถวายภัตตาหารเพลแด่ ผู้บริหาร คณาจารย์ พระนิสิต

และมอบเงินสมทบทุนค่าอาหาร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท มอบเป็นทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here