บันทึกเทป “การจัดงานมหกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 (4th MCU Contest) “

0
119

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) บันทึกเทป พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการ ผอ.สนง.พระสอนศีลธรรม เรื่อง “การจัดงานมหกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 (4th MCU Contest) ” ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here