การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

0
283

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รับชมถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน” โดย พระเทพปรวเมธี,รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านทาง Facebook Live : MCU TV-Channel ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008