มจร. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต พิธีเจริญพระพทุธมนต์นานาชาติ

0
210

๑๘ กันยายน ๒๕๑๒ เวลา ๑๖.๓๐ น . พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. นำนิสิตนานาชาติ ๕ ประเทศ ประกอบด้วย พระนิสิตชาวปะโอ พระนิสิตชาวไทยใหญ่ พระนิสิตเวียดนาม (มหายาน) และพระนิสิตภูฏาน

ทำพิธีเจริญพระพทุธมนต์ตามทำเนียมแต่ละประเทศที่ได้ถือปฏิบัติสืบมา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนานาชาติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

ณ ลานธรรม ลานปัญญา หอพักนานาชาติ อาคารบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยWarning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008