สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์

0
308

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทแก่พระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008