ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)

0
79


วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (บี ๓๐๔ ) มจร วังน้อย อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here