มจร เลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๓

0
195


วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ส่วนกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยในช่วงเช้านี้ ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีผู้สมัครคณะกรรมการกองทุนฯ ๖ ท่านตามหมายเลขดังนี้
๑. ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีนอก
๒. รศ. ดร.วันชัย พลเมืองดี
๓. นาย รังสรรค์ วัฒนาชัยวาณิช
๔. ผศ. ดร.ปัญญา คล้ายเดช
๕. พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.
๖. ผศ. ดร.ยุทธนา ปราณิต
โดยสมาชิกกองทุนฯที่สามารถเลือกตั้ง กาบัตรเลือกตั้งได้ ๔ เบอร์ และจะนับผลการลงคะแนนหลังจากเวลา ๑๕.๐๐ น. วันนี้


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008