ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร

0
102


วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มจร วังน้อย อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here