ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส”

0
109

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here