๑๖ ม.ค. “วันครู” ศิษย์ครุศาสตร์ มจร พร้อมใจน้อมรำลึกพระคุณ

0
81


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นิสิตคณะครุศาสตร์ มจร
จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “สามีจิกรรม ทำบุญปีใหม่ รวมใจครุศาสตร์” มีกิจกรรมของนิสิตมากมาย จากนั้นนิสิตทำสามีจิกรรมและพิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ คณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๑ โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here