พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๖๕ ปี มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

0
73


พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๖๕ ปี มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here