ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ‘หม่อมหลวงสราลี กิติยากร’ มอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

0
108

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here